Subvencions SEPAM | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Subvencions SEPAM

Subvencions econòmiques per a la implantació d’un repositori jurídic de models d’expedients administratius per als ajuntaments de la província de Castelló d’entre 5.000 i 20.000 habitants.

El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el dia 02/06/2015Subvencions econòmiques a Ajuntaments de la Província de Castelló per a la contractació de servicis d’assessorament i assistència en la gestió pressupostària i comptable (Procediment de tramitació anticipada, en els termes assenyalats en l’article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).

El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el dia 13/01/2015

Imprimir Imprimir