Serveis Jurídics | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Serveis Jurídics

Servicios JurídicosGestió directa del President:
Javier Moliner Gargallo
Responsable administratiu:
Enrique Pellicer
Telèfons:
964 35 96 30
964 35 97 27
964 35 98 27
Fax:
964 35 97 02
Correu electrònic:
epellicer@dipcas.es

 

El Servei Jurídic té com a comesa principal la representació i defensa en judici, davant de les distintes jurisdiccions, de la Diputació Provincial de Castelló, els seus organismes autònoms locals, així com els consorcis dels quals aquella forma part, o, en general, de les entitats locals de la província que, per la seua falta de mitjans, sol•liciten de la Diputació Provincial assistència jurídica per a la seua representació i defensa en judici.

Junt amb aquesta comesa principal, el Servei Jurídic col•labora en general amb el funcionariat amb habilitació de caràcter nacional en les funcions d’assessorament jurídic a la corporació, en les seues distintes àrees i matèries, i en especial, li correspon la tramitació i proposta de resolució dels procediments en matèria de responsabilitat patrimonial de l’administració pública.

Imprimir Imprimir