Restauració | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Restauració

PRESENTACIÓ

El Servei de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació de Castelló es dedica a la conservació i salvaguarda del patrimoni moble que alberga la província. A aquest servei poden adreçar-se les persones responsables de centres, entitats i administracions on es custodia patrimoni per a sol•licitar una actuació de restauració o per a realitzar una consulta sobre la conservació preventiva dels fons. Per a això, els responsables de les obres han de realitzar una petició adreçada a la Diputació que resoldrà en funció d’informe tècnic del Servei.

La restauració d’una obra no té sentit si aquesta es conserva en un lloc amb inadequades condicions ambientals. Per aquest motiu les persones responsables de col•leccions també poden sol•licitar ajuda en relació amb les instal•lacions dels seus fons. Per a això el Servei de Restauració realitza un estudi de les característiques ambientals on es proposen millores, tenint en compte la viabilitat i els recursos de cada centre.

La Diputació de Castelló des dels seus començaments ha estat preocupada per la conservació del patrimoni de la seua província. En 1981 trobem la primera notícia que fa referència al funcionament d’un taller sent director del Museu Provincial Eduardo Codina Armengot, qui a més tenia la tasca de conservar les obres d’art del patrimoni artístic de la Diputació Provincial. De manera gradual el Servei va anar creixent amb la creació de noves places de restauració i de pintura. Posteriorment va ser reforçat per una important inversió en espais i equipament, i es va crear l’àrea d’Arqueologia destinada a la restauració de material procedent d’excavacions arqueològiques i ceràmica decorativa. Més tard, en 1998 es va ampliar el Servei amb l’àrea de Document Gràfic amb l’objectiu d’ajudar a conservar el patrimoni de paper i pergamí que es custodia en museus i arxius de la província.

Al novembre de 2003, la Diputació de Castelló va fer novament un esforç amb l’adquisició de nou equipament específic que permet realitzar estudis científics de les obres. Durant dos anys, va passar a ser dirigit per la catedràtica de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València, Carmen Pérez García, el nomenament de la qual al febrer de 2005 com a directora gerent de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Generalitat Valenciana va suposar l’inici de la col•laboració encara existent entre ambdues institucions que formen una unitat de treball i d´investigació.

Pintura sobre llenç

Aquest departament se centra en la conservació, restauració, adequació, assessorament i seguiment de les obres sobre llenç restaurades en la nostra província. Les pintures provincials que atèn el taller de pintura, presenten nombrosos desperfectes deguts generalment al pas del temps i als sistemes expositius empleats en Esglésies i museus.

 
Pintura de gran format

L’Àrea de Pintura Sobre Llenç de Gran Format, com la resta de les àrees, tracta de vetlar pel patrimoni de la nostra província, que té com a tret característic i diferenciador el ser de grans mides. La conservació, restauració, adequació, assessorament i seguiment d’aquestes singulars peces sobre llenç, és la nostra prioritat, oferint aquests treballs per a aquelles institucions que ho sol•liciten. Per ser obres de difícil accés i manipulació, són les grans oblidades del nostre patrimoni, arribant algunes d´elles fins a nosaltres en un lamentable estat de deteriorament.

 
Pintura sobre taula i escultura

L’àrea de Pintura sobre taula, escultura i daurats es dedica a la salvaguarda del patrimoni pictòric de la província. En general s’ocupa de les pintures sobre llenç i taula dels museus de la província i de vegades també obres eclesiàstiques. Es realitzen intervencions segons la gestió de les peticions encara que en alguns casos es realitzen tractaments in situ de consolidació d’urgència quan una obra ho requereix i no és possible una intervenció completa.

 
Material arqueològic

L’àrea Material Arqueològic està encaminada a la salvaguarda de peces de procedència arqueològica i de ceràmica decorativa que custodien els museus o col•leccions museogràfiques de la província.

El primer grup procedeix d’excavacions arqueològiques i engloba diversos materials com ceràmica, metall i os. Aquest departament realitza restauracions en funció de l’estat de conservació de les peces, la seua importància i singularitat i la viabilitat de les actuacions. A més efectua labors d’assessorament en matèria d’emmagatzemament i exposició de les col•leccions museogràfiques.

 
Document gràfic

L’àrea de Document Gràfic està encaminada a vetlar per la conservació del patrimoni gràfic, documental i bibliogràfic existent en els museus, arxius i biblioteques de la província. Per a això, aquest departament ofereix assessorament en matèria de conservació preventiva a les institucions que ho sol•liciten.

En general s’intervenen dos tipus d’obres. D’una banda es restaura obra gràfica procedent del Museu de Belles Arts i altres museus o col•leccions museogràfiques municipals.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

Telèfon Fax
964 359 593 964 359 769

 

E-mail: restauracion@dipcas.es

Jefa del Servei: Nuria Felip Esteve

cultura@dipcas.es – 964 359608

Administració: Héctor Cruceta Esteve

hcruceta@dipcas.es – 964 359593

Pintura sobre llenç: Francisca Adell Figols

fadellf@dipcas.es – 964 359755

Retaules i Daurats: Marián Bodí Sepúlveda

mbodi@dipcas.es – 964 359587

Escultura: Pilar Juárez Sánchez

pjuarez@dipcas.es – 964 359754

Gran format: Juan Pérez Miralles

jperezm@dipcas.es – 964 359559

Arqueologia: Pilar Pujol Felis

pilarp@dipcas.es – 964 359823

Document Gràfic: Mónica Pintado Antúnez

mpintado@dipcas.es – 964 359567

Complex socioeducatiu Penyeta Roja, 4t pis

Partida Penyeta Roja

S/N 12004

Castelló

Ubicació Google Maps

 

Veure mapa més gran

Imprimir Imprimir