Patrimoni | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Patrimoni

PatrimonioDiputat Delegat:
Luís Martínez Fuentes
Responsable administratiu:
Margarita Díez
Correu electrònic:
mdiez@dipcas.es
Telèfon:
964 359 609


Actuaciones de gestión patrimonial:

  • Tramitació d’expedients sobre béns immobles, alienació de béns patrimonials, permuta, cessió a institucions, adquisicions. Utilització i destí, gestió, desenvolupament i seguiment.
  • Mutacions demanials
  • Alteració de la qualificació jurídica dels béns. Afectació i desafectació.
  • Autoritzacions i concessions de béns de domini públic
  • Convenis patrimonials
  • Registre de béns immobles, tramitació per a incorporació i alteració en Cadastre Immobiliari; immatriculació, agrupació, segregació i declaració d’obra nova, tramitació per a inscripció en el Registre de la Propietat.
  • Inventari de béns i drets, gestió de documentació, formació, conservació, actualització, comprovació i rectificació.
  • Escriptures públiques, preparació, comprovació i execució.
Imprimir Imprimir