Estudis d’Integració Paisatgística | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Estudis d’Integració Paisatgística

Presentació:

La participació ciutadana pot definir-se com el procés pel qual les persones prenen part en la resolució dels problemes, aportant la pròpia creativitat, punts de vista, coneixements i recursos, i compartint la responsabilitat en la presa de decisions.

El procés de Participació Ciutadana comença en els primers moments de desenvolupament de l’estudi, i hi actua de manera transversal en tots els processos i fases. Cal puntualitzar que el procés de Participació Pública que es realitzarà per als Estudis d’Integració Paisatgística, abordarà els aspectes relatius a les consideracions paisatgístiques i no els aspectes de detall de l’actuació.

Per això, els mecanismes utilitzats no estaran enfocats a una anàlisi de la totalitat dels aspectes de l’actuació, encara que es recolliran aquelles apreciacions que per part dels participants es realitzen.

El mecanisme desenvolupat per al procés de participació es basarà en consultes a la població en general dels municipis mitjançant l’elaboració d’un qüestionari, que estarà disponible en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en el seu lloc web, així com en el de la Diputació, amb el qual es pretén demanar informació sobre les modificacions paisatgístiques en l’àmbit d’estudi que servisquen per a complementar les determinacions de l’Estudi d’Integració Paisatgística.

 


Estudi d’Integració Paisatgística
Telef: 964 359 831
eip@dipcas.es
Imprimir Imprimir