Pla d’Acciò – 2015 | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Pla d’Acciò – 2015

 

1 PLA PROVINCIAL DE CARRETERES

Ampliació del pressupost de manteniment de carreteres en un mínim de dos milions d’euros, amb la qual cosa el pressupost per a 2013 ascendirà a cinc milions d’euros, enfront dels dos milions que hi havia només l’any passat. A aquest increment del 150% del pressupostos en aquestes infraestructures des de 2012 se sumen els 500.000 euros anunciats aquest mateix dimecres per a reparació i adequació de camins rurals. Les prioritats inversores d’enguany, a més de la licitació de les carreteres Els Ibarsos-Culla i Tírig–la Salzedella, altres de menor envergadura com l’accés a Castellnovo i moltes altres.

2 PLA PROVINCIAL DE DEPURADORES

Ampliació del pressupost per a construcció de depuradores en un mínim de 2,5 milions d’euros, en el que s’inclourà el desenvolupament d’un programa de microdepuradores que permeta que els 135 municipis de la província resolguen el problema d’abocaments. Actualment hi ha 25 municipis que no tenen sistema de depuració d’aigües i l’objectiu seria tindre els projectes aprovats amb suficient agilitat per a construir aquest mateix any, almenys sis depuradores noves. Açò seria a més de la licitació de l’obra d’ampliació de la depuradora de Borriol, d’absoluta urgència perquè el municipi complesca amb els criteris de depuració després del gran creixement urbanístic i demogràfic dels últims anys. Aquests 2,5 milions d’euros se sumen als més de sis milions que ja tenia pressupostats la Diputació enguany dins del conveni amb l’EPSAR i els 1,8 milions del conveni amb la Generalitat per a manteniment i construcció de depuradores, a més dels 220.000 euros per als serveis de cloració de l’aigua.

3 PLA PROVINCIAL D’ABASTIMENT D’AIGUA

Dedicar una inversió mínima de dos milions d’euros per a desenvolupar un programa que garantesca el subministrament d’aigua a la població actual de la província, mitjançant una ordre d’ajudes reglades a municipis. Inclourà obres tant de captació, extracció, abastiment o emmagatzemament d’aigua. És un pla de futur que resoldrà un problema històric de la província i que contraresta en gran part les necessitats hídriques de la província.

4 PLA PROVINCIAL D’APROFITAMENT DE LA MASSA FORESTAL DE LA PROVÍNCIA

La inversió mínima prevista és d’un milió d’euros. Es tracta d’un pla d’ordenació dels recursos forestals per a tota la muntanya pública, després que el PATFOR permeta i regule els aprofitaments forestals en les 300.000 hectàrees de massa forestal i arbòria que hi ha a la província de Castelló. Hi haurà una planificació estratègica d’infraestructures d’aprofitament forestal, creant plantes de biomassa, i amb un pla al què tots els ajuntaments que tinguen muntanya pública es podran adherir. Moliner plantejarà inclús una cogestió dels projectes per a incentivar des de la Diputació els ajuntaments que aposten per aquesta forma d’energia. Hi haurà una línia d’incentius per a la transformació de calderes públiques de gasoil en calderes per a pellets, estelles o biomassa que, a més d’utilitzar recursos més sostenibles, generen molts més beneficis i llocs de treball a la província, ja que seria una font de recursos per als municipis d’àmbit rural. Obligaria a crear xicotetes brigades forestals que es guanyarien els seus salaris amb aquest treball. D’aquesta manera, la Diputació pretén comprometre les administracions públiques en l’ús d’energies renovables. Aposta per la biomassa com a element valoritzador de la massa forestal, que repercutirà en beneficis econòmics i pot generar llocs de treball en l’obtenció, manipulació i transport de la matèria primera, contribuint de forma notòria al desenvolupament rural.

5 PLAN PROVINCIAL D’EFICIÈNCIAENERGÈTICA DELS MUNICIPIS

La inversió mínima prevista és de dos milions d’euros per a aquest pla, ampliable en funció de la demanda dels ajuntaments, que consisteix a desenvolupar una ordre reglada d’ajudes que permeta, de forma gradual, canviar el sistema d’enllumenat públic municipal a led, amb l’objectiu de reduir la despesa corrent dels ajuntaments i de millorar la qualitat de vida del seu veïnat. L’estalvi generat per la inversió serà reinvertit a millorar encara més l’eficiència, fins que estiga regenerat tot el sistema de consum elèctric per la il•luminació de la via pública. Aquest pla ja està en marxa, ja que està a punt de culminar-se l’auditoria ambiental per a conèixer la realitat de tots els municipis de la província en aquesta qüestió. La Diputació traurà un primer pla que subvencionarà el canvi del 20% de l’enllumenat públic, en el primer any, i mantindrà la subvenció del 20% durant el segon any per a aquells municipis que reinvertisquen l’estalvi generat (un altre 20%). Així, en 2015 podria estar renovat tot l’enllumenat públic amb una inversió real del 40%, ja que el 60% restant procedirà de l’estalvi generat i, a més, el tercer any ja hi haurà estalvi net per a l’ajuntament, que podrà destinar a altres necessitats municipals. Així mateix, es buscarà finançament europeu addicional, ja que sol traure a exposició pública línies d’ajuda per a aquelles iniciatives que primen la sostenibilitat mediambiental i energètica.

6 PLA PROVINCIAL WIFI-135

La inversió mínima prevista és de 500.000 euros. Aquest pla pretén garantir la banda ampla a tots els municipis de la província, ja que actualment, i a causa de l’orografia de la província, hi ha molts municipis, principalment d’interior, amb problemes de connexió a internet i cobertura 3G de mòbil. Es buscaran acords amb companyies telefòniques perquè assumesquen el finançament de les inversions a canvi de contractes a mitjà termini per a prestar el servei, o bé aconseguir acords avantatjosos per a reduir els costos d’inversió inicial. S’aprofitarà la xarxa de telecentres que té la Diputació per molts municipis de la província per a facilitar aquesta implantació global de la banda ampla i, a més, es fomentarà la instal•lació de xarxes wifi en els espais públics. Tot açò té com a objectiu final millorar la qualitat de vida en aquests municipis més desfavorits i consolidar la població dels entorns rurals.

7 PLAN PROVINCIAL D’UNITATS RESPIRA

La inversió mínima prevista és d’un milió d’euros. Aquest pla implica la creació d’una xarxa d’“Unitats Respira” al llarg de tota la província. Es tractaria d’un servei mallat d’àmbit comarcal que garantisca a totes les poblacions l’atenció de la gent major. Un servei fonamental per a ajudar les famílies amb algun familiar dependent. La Diputació aportarà el finançament per a la reforma dels locals, que cediran els ajuntaments per a prestar un servei de caràcter comarcal. El manteniment i el servei que es preste en els locals serà responsabilitat de les associacions que presten els serveis.

8 PLA PROVINCIAL DE CAPTACIÓ DE TURISME INTERNACIONAL

La inversió mínima prevista per a enguany és de 500.000 euros. L’objectiu d’aquest pla és el desenvolupament d’una acció de comàrqueting ambiciosa amb la finalitat de desestacionalitzar el turisme, amb impacte directe. Així, Moliner pretén acabar amb la tradicional temporada baixa de l’últim trimestre de l’any i ajudar a fer que els contractes del sector turístic es liquiden el 30 de setembre i es puguen ampliar fins a final d’any. És una decidida aposta per l’ocupació directa en el sector. La prioritat és crear un pla provincial per a atraure el turisme europeu d’alt poder adquisitiu, principalment, i amb una especial atracció pel turisme de salut.

9 PLA PROVINCIAL D’ADEQUACIÓ D’ACTIVITAT D’INSTAL•LACIONS MUNICIPALS

La inversió mínima prevista és de mig milió d’euros. Es tracta d’un pla de legalització dels espais municipals de pública concurrència i que garantiria una seguretat jurídica per als ajuntaments i física per al públic que participa en les diferents activitats públiques. Actualment un percentatge de les instal•lacions municipals no tenen llicència per a les activitats que organitzen, ja que molts locals s’han anat reutilitzant per a noves activitats, diferents de les inicialment previstes quan es van concebre. Es firmaran convenis amb els col•legis professionals per a establir tarifes bàsiques per als estudis i serà coordinat per l’Oficina Tècnica de la Diputació. Aquells municipis que sol•liciten ajudes en els POIS per a aquestes accions, doblaran l’ajuda de la Diputació destinada a aquest fi.

10 PLA PROVINCIAL DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA AMB ESDEVENIMENTS CULTURALS I ESPORTIUS.

La inversió mínima prevista és de 500.000 euros (almenys 200.000 euros seran per a esdeveniments culturals i 300.000 euros per a esdeveniments esportius), amb el que s’incrementen les partides destinades a dinamitzar l’activitat econòmica i turística. La part esportiva ja està en marxa, però es continuarà potenciant, mentres que la cultural estaria vinculada a l’activitat de teatre al carrer, fomentant tant la formació com la realització d’uns quants festivals anuals per tota la província, com a reclam turístic per a totes les comarques. Cada una d’aquestes accions consistirà en una activitat a càrrec de companyies locals, una segona actuació a càrrec d’una companyia nacional i una tercera per a la que es contractarà una companyia de prestigi internacional. Cada un d’aquests festivals persegueix l’objectiu d’atraure visites durant tot el cap de setmana a cada seu triada.

 

Imprimir Imprimir