Règim Interior | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Règim Interior

Diputat Delegat:
Luis Martínez
Responsable administratiu:
Secretari general: Manuel Pesudo Esteve
Cap del Servici d’Administració i Innovació Pública:
Borja Colón de Carvajal Fibla
Telèfon:
964 35 99 52
Correu electrònic:
bcolon@dipcas.es
Funcions bàsiques:

Es gestionen expedients administratius relatius, entre altres, a les jubilacions d’empleats/des de la corporació, altes i baixes de l’assegurança de vida dels/de les empleats/des públics/ques, preparació de les convocatòries de les comissions informatives de Presidència i Promoció Econòmica, tramitació de les despeses dels/de les diputats/des ocasionats amb motiu de l’exercici del seu càrrec, trasllats pertinents de les mocions aprovades pel Ple, arxivament d’expedients de fundacions, consorcis, societats en què participa la Diputació, així com la designació de representants oficials de la Diputació en organismes, etc.

Imprimir Imprimir