- Diputación de Castellón - https://www1.dipcas.es/ca -

Directori

 

Departament Telèfon Correu electrònic
Acció Social [1] 964 35 95 27 jjcastillo@dipcas.es [2]
Actes i Decrets [3] 964 35 99 09 ysegarra@dipcas.es [4]
Administració i Innovació Pública 964 35 99 52 bcolon@dipcas.es [5]
Arxiu, Gestió Documental i [6] 964 35 97 04 archivo@dipcas.es [7]
  Publicacions [6] 964 35 94 43 publicaciones@dipcas.es [8]
Àrea Tècnica [9] 964 35 96 94 isanguesa@dipcas.es [10]
Arqueologia [11] 964 72 75 47 arqueologia@dipcas.es [12]
B.O.P. [13] 964 35 97 16 dtorvisco@dipcas.es [14]
Bombers [15] 964 35 96 93 jmpalmer@dipcas.es [16]
Carreteres i Expropiacions [17] 964 35 96 57 viasyobras@dipcas.es [18]
Castell Peníscola [19] 964 48 00 21 admincastillo@dipcas.es [20]
Compres i Subministraments [21] 964 35 98 49 cguillamon@dipcas.es [22]
Contratació i Central de Compres [23] 964 35 96 48 mpbatet@dipcas.es [24]
Planificació i cooperació [25] 964 35 96 18 jcastillo@dipcas.es [26]
Complex Socio-Educatiu Penyeta Roja [27] 964 35 98 99 apla@dipcas.es [28]
Cultura [29] 964 35 96 08 nfelip@dipcas.es [30]
El Catàleg [31] 964 35 96 92 averchili@dipcas.es [32]
Desenvolupament Rural [33] 964 35 99 83 desarrollorural@dipcas.es [34]
Enginyeria Interna [9] 964 35 99 99 jmfabra@dipcas.es [35]
Escola Taurina [36] 629 55 34 33 escuelataurina@dipcas.es [37]
Excorxadors [38] 964 35 99 76 jlsanchez@dipcas.es [39]
Formació [40] 964 35 97 94 lbeltran@dipcas.es [41]
Gabinet de Comunicació [42] 964 35 93 52 prensadiputacion@dipcas.es [43]
Gabinet de Presidència [44] 964 35 96 23 presidencia@dipcas.es [45]
Gestió Pressupostària [46] 964 35 97 78 rarquimbau@dipcas.es [47]
Gestió, Inspecció i Recaptació [48] 964 359451/359336 ovr@dipcas.es [49]
Hospital Provincial [50] 964 35 97 00 Pàgina de contacte [51]
Impremta [52] 964 25 43 22 aripolles@dipcas.es [53]
Informàtica [54] 964 35 95 99 informatica@dipcas.es [55]
Institut de Promoció Ceràmica [56] 964 35 99 01 jlporcar@dipcas.es [57]
Intervenció [58] 964 35 96 38 migil@dipcas.es [59]
Joventut [60] 964 35 95 57 nfelip@dipcas.es [30]
Medi Ambient [61] 964 35 97 33 mambiente@dipcas.es [62]
Museu de Belles Arts [63] 964 72 75 08 museo@dipcas.es [64]
Oficial Major [65] 964 35 98 56 vguillamon@dipcas.es [66]
Oficina Tècnica [9] 964 35 96 42 jfabra@dipcas.es [67]
Parc Mòbil [68] 964 48 00 21 parque@dipcas.es [69]
Patrimoni [70] 964 35 96 09 mdiez@dipcas.es [71]
Patronat de Turisme [72] 964 35 95 84 vochoa@dipcas.es [73]
Prevenció RRLL [9] 964 35 93 60 imonferrer@dipcas.es [74]
Promoció Econòmica i RRII [75] 964 35 98 65 cvilanova@dipcas.es [76]
Recursos Humans [77] 964 35 97 18 mmari@dipcas.es [78]
Règim Interior [79] 964 35 96 10 lbel@dipcas.es [80]
Registre [81] 964 35 99 85 ppellicer@dipcas.es [82]
Restauració [83] 964 35 95 93 restauracion@dipcas.es [84]
Secretaria General [65] 964 35 97 10 correoactas@dipcas.es [85]
SEPAM [86] 964 35 98 90 jasales@dipcas.es [87]
Serveis Jurídics [88] 964 35 96 30 epellicer@dipcas.es [89]
Tresoreria [90] 964 35 96 24 mpons@dipcas.es [91]
Viceintervenció [58] 964 35 98 59 mgascon@dipcas.es [92]

Article printed from Diputación de Castellón: https://www1.dipcas.es/ca

URL to article: https://www1.dipcas.es/ca/diputacion/directorio-2/

URLs in this post:

[1] Acció Social: https://www1.dipcas.es/ca/area-social/

[2] jjcastillo@dipcas.es: mailto:jjcastillo@dipcas.es

[3] Actes i Decrets: https://www1.dipcas.es/ca/actas/

[4] ysegarra@dipcas.es: mailto:ysegarra@dipcas.es

[5] bcolon@dipcas.es: mailto:bcolon@dipcas.es

[6] Arxiu, Gestió Documental i : https://archivopublicaciones.dipcas.es/GestionDocumental/inicio.do?idioma=ca

[7] archivo@dipcas.es: mailto:archivo@dipcas.es

[8] publicaciones@dipcas.es: mailto:publicaciones@dipcas.es

[9] Àrea Tècnica: https://www1.dipcas.es/ca/diputacion/organos-administrativos/gestion-interna/area-tecnica/

[10] isanguesa@dipcas.es: mailto:isanguesa@dipcas.es

[11] Arqueologia: https://siap.dipcas.es

[12] arqueologia@dipcas.es: mailto:fgusi@dipcas.es

[13] B.O.P.: https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do?idioma=ca

[14] dtorvisco@dipcas.es: mailto:dtorvisco@dipcas.es

[15] Bombers: https://bomberos.dipcas.es/

[16] jmpalmer@dipcas.es: mailto:jmpalmer@dipcas.es

[17] Carreteres i Expropiacions: https://www1.dipcas.es/ca/diputacion/organos-administrativos/carreteras-y-expropiaciones/

[18] viasyobras@dipcas.es: mailto:viasyobras@dipcas.es

[19] Castell Peníscola: https://castillodepeniscola.dipcas.es/

[20] admincastillo@dipcas.es: mailto:admincastillo@dipcas.es

[21] Compres i Subministraments: https://www1.dipcas.es/ca/diputacion/oficina-de-compras-y-suministros/

[22] cguillamon@dipcas.es: mailto:cguillamon@dipcas.es

[23] Contratació i Central de Compres: https://gccweb.dipcas.es/contratacion/?page_id=23&lang=ca

[24] mpbatet@dipcas.es: mailto:mpbatet@dipcas.es

[25] Planificació i cooperació: https://www1.dipcas.es/ca/servicios-a-municipios/planificacion/

[26] jcastillo@dipcas.es: mailto:jcastillo@dipcas.es

[27] Complex Socio-Educatiu Penyeta Roja: https://www1.dipcas.es/ca/complejo-socio-educativo-penyeta-roja/

[28] apla@dipcas.es: mailto:apla@dipcas.es

[29] Cultura: https://www1.dipcas.es/ca/cultura/

[30] nfelip@dipcas.es: mailto:nfelip@dipcas.es

[31] El Catàleg: https://www1.dipcas.es https://www1.dipcas.es/ca/el-cataleg/

[32] averchili@dipcas.es: mailto:averchili@dipcas.es

[33] Desenvolupament Rural: https://www1.dipcas.es/ca/desarrollorural/

[34] desarrollorural@dipcas.es: mailto:desarrollorural@dipcas.es

[35] jmfabra@dipcas.es: mailto:efernandez@dipcas.es

[36] Escola Taurina: https://escuelataurina.dipcas.es

[37] escuelataurina@dipcas.es: mailto:escuelataurina@dipcas.es

[38] Excorxadors: https://www1.dipcas.es/ca/consorci-de-mataderos/

[39] jlsanchez@dipcas.es: mailto:jlsanchez@dipcas.es

[40] Formació: https://formacion.dipcas.es

[41] lbeltran@dipcas.es: mailto:lbeltran@dipcas.es

[42] Gabinet de Comunicació: https://www1.dipcas.es/ca/sala-de-premsa/

[43] prensadiputacion@dipcas.es: mailto:prensadiputacion@dipcas.es

[44] Gabinet de Presidència: https://www1.dipcas.es/ca/gabinete-de-presidencia/

[45] presidencia@dipcas.es: mailto:presidencia@dipcas.es

[46] Gestió Pressupostària: #

[47] rarquimbau@dipcas.es: mailto:rarquimbau@dipcas.es

[48] Gestió, Inspecció i Recaptació: https://ovc.dipcas.es/

[49] ovr@dipcas.es: mailto:ovr@dipcas.es

[50] Hospital Provincial : https://www1.dipcas.es/ca/consorcio-hospitalario/

[51] Pàgina de contacte : https://www.hospitalprovincial.es/contacto.htm

[52] Impremta: https://www1.dipcas.es/ca/imprenta/

[53] aripolles@dipcas.es: mailto:aripolles@dipcas.es

[54] Informàtica: https://www1.dipcas.es/ca/informatica/

[55] informatica@dipcas.es: mailto:informatica@dipcas.es

[56] Institut de Promoció Ceràmica: https://peconomica.dipcas.es

[57] jlporcar@dipcas.es: mailto:jlporcar@dipcas.es

[58] Intervenció: https://www1.dipcas.es/ca/intervencion/

[59] migil@dipcas.es: mailto:migil@dipcas.es

[60] Joventut: https://www1.dipcas.es/ca/juventud-2/

[61] Medi Ambient: https://www7.dipcas.es/ma

[62] mambiente@dipcas.es: mailto:mambiente@dipcas.es

[63] Museu de Belles Arts: https://www1.dipcas.es/ca/cultura/museos/

[64] museo@dipcas.es: mailto:museo@dipcas.es

[65] Oficial Major: https://www1.dipcas.es/ca/secretaria-general/

[66] vguillamon@dipcas.es: mailto:vguillamon@dipcas.es

[67] jfabra@dipcas.es: mailto:jfabra@dipcas.es

[68] Parc Mòbil: https://www1.dipcas.es/ca/parque-movil/

[69] parque@dipcas.es: mailto:parque@dipcas.es

[70] Patrimoni: https://www1.dipcas.es/ca/patrimonio/

[71] mdiez@dipcas.es: mailto:mdiez@dipcas.es

[72] Patronat de Turisme: https://www.turismodecastellon.com/600000_va/Inici/

[73] vochoa@dipcas.es: mailto:vochoa@dipcas.es

[74] imonferrer@dipcas.es: mailto:imonferrer@dipcas.es

[75] Promoció Econòmica i RRII: https://www1.dipcas.es https://peconomica.dipcas.es/

[76] cvilanova@dipcas.es: mailto:cvilanova@dipcas.es

[77] Recursos Humans : https://www1.dipcas.es/ca/servicio-dip/recursos-humanos/

[78] mmari@dipcas.es: mailto:mmari@dipcas.es

[79] Règim Interior: https://www1.dipcas.es/ca/diputacion/organos-administrativos/gestion-interna/regimen-interior/

[80] lbel@dipcas.es: mailto:lbel@dipcas.es

[81] Registre: https://www1.dipcas.es/ca/diputacion/organos-administrativos/registro-general/

[82] ppellicer@dipcas.es: mailto:ppellicer@dipcas.es

[83] Restauració: https://www1.dipcas.es/ca/servicio-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales/

[84] restauracion@dipcas.es: mailto:restauracion@ivcr.es

[85] correoactas@dipcas.es: mailto:correoactas@dipcas.es

[86] SEPAM: https://sepam.dipcas.es/ca

[87] jasales@dipcas.es: mailto:jasales@dipcas.es

[88] Serveis Jurídics: https://www1.dipcas.es/ca/servicios-juridicos/

[89] epellicer@dipcas.es: mailto:epellicer@dipcas.es

[90] Tresoreria: https://www1.dipcas.es/ca/tesoreria/

[91] mpons@dipcas.es: mailto:mpons@dipcas.es

[92] mgascon@dipcas.es: mailto:mgascon@dipcas.es

Copyright © 2012 Diputación de Castellón. All rights reserved.