Directori | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Directori

 

Departament Telèfon Correu electrònic
Acció Social 964 35 95 27 jjcastillo@dipcas.es
Actes i Decrets 964 35 99 09 ysegarra@dipcas.es
Administració i Innovació Pública 964 35 99 52 bcolon@dipcas.es
Arxiu, Gestió Documental i 964 35 97 04 archivo@dipcas.es
  Publicacions 964 35 94 43 publicaciones@dipcas.es
Àrea Tècnica 964 35 96 94 isanguesa@dipcas.es
Arqueologia 964 72 75 47 arqueologia@dipcas.es
B.O.P. 964 35 97 16 dtorvisco@dipcas.es
Bombers 964 35 96 93 jmpalmer@dipcas.es
Carreteres i Expropiacions 964 35 96 57 viasyobras@dipcas.es
Castell Peníscola 964 48 00 21 admincastillo@dipcas.es
Compres i Subministraments 964 35 98 49 cguillamon@dipcas.es
Contratació i Central de Compres 964 35 96 48 mpbatet@dipcas.es
Planificació i cooperació 964 35 96 18 jcastillo@dipcas.es
Complex Socio-Educatiu Penyeta Roja 964 35 98 99 apla@dipcas.es
Cultura 964 35 96 08 nfelip@dipcas.es
El Catàleg 964 35 96 92 averchili@dipcas.es
Desenvolupament Rural 964 35 99 83 desarrollorural@dipcas.es
Enginyeria Interna 964 35 99 99 jmfabra@dipcas.es
Escola Taurina 629 55 34 33 escuelataurina@dipcas.es
Excorxadors 964 35 99 76 jlsanchez@dipcas.es
Formació 964 35 97 94 lbeltran@dipcas.es
Gabinet de Comunicació 964 35 93 52 prensadiputacion@dipcas.es
Gabinet de Presidència 964 35 96 23 presidencia@dipcas.es
Gestió Pressupostària 964 35 97 78 rarquimbau@dipcas.es
Gestió, Inspecció i Recaptació 964 359451/359336 ovr@dipcas.es
Hospital Provincial 964 35 97 00 Pàgina de contacte
Impremta 964 25 43 22 aripolles@dipcas.es
Informàtica 964 35 95 99 informatica@dipcas.es
Institut de Promoció Ceràmica 964 35 99 01 jlporcar@dipcas.es
Intervenció 964 35 96 38 migil@dipcas.es
Joventut 964 35 95 57 nfelip@dipcas.es
Medi Ambient 964 35 97 33 mambiente@dipcas.es
Museu de Belles Arts 964 72 75 08 museo@dipcas.es
Oficial Major 964 35 98 56 vguillamon@dipcas.es
Oficina Tècnica 964 35 96 42 jfabra@dipcas.es
Parc Mòbil 964 48 00 21 parque@dipcas.es
Patrimoni 964 35 96 09 mdiez@dipcas.es
Patronat de Turisme 964 35 95 84 vochoa@dipcas.es
Prevenció RRLL 964 35 93 60 imonferrer@dipcas.es
Promoció Econòmica i RRII 964 35 98 65 cvilanova@dipcas.es
Recursos Humans 964 35 97 18 mmari@dipcas.es
Règim Interior 964 35 96 10 lbel@dipcas.es
Registre 964 35 99 85 ppellicer@dipcas.es
Restauració 964 35 95 93 restauracion@dipcas.es
Secretaria General 964 35 97 10 correoactas@dipcas.es
SEPAM 964 35 98 90 jasales@dipcas.es
Serveis Jurídics 964 35 96 30 epellicer@dipcas.es
Tresoreria 964 35 96 24 mpons@dipcas.es
Viceintervenció 964 35 98 59 mgascon@dipcas.es
Imprimir Imprimir