Compromisos | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Compromisos

1 DINAMITZACIÓ SECTOR TURÍSTIC I CONSOLIDACIÓ DE CASTELLÓ COM A ORGANITZADOR DE GRANS ESDEVENIMENTS

Castelló, per la seua essència mediterrània, és una província eminentment turística. Les accions del Patronat Provincial de Turisme en els últims anys ens han portat a ampliar els camps d’actuació turística i d’oci, passant del tradicional turisme residencial i de platja a nous models com el turisme esportiu, el turisme de creuers, el turisme cultural, el turisme de congressos, el turisme gastronòmic, el turisme de festivals, el turisme d’interior i el turisme idiomàtic. D’aquesta manera la nostra província ofereix un ampli ventall de possibilitats per a tot tipus de visitants.

Alguns dels al•licients que ens posicionen com una de les províncies més atractives de tota la Mediterrània són les nostres platges de bandera blava i qualitat internacionalment reconeguda; el nostre patrimoni històric a l’interior i les seues infraestructures culturals; el projecte Castelló Cultural (avalat per la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Castelló) que ha possibilitat la creació d’espais culturals com el Palau de Congressos de Peníscola, l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, l’Espai D’art Contemporani, el Museu de Belles Arts o el Teatre Principal de Castelló; l’arribada dels primers creuers a les nostres costes; el nostre clima, naturalesa i orografia; els nostres festivals de prestigi internacional com el FIB i el Rototom a Benicàssim, l’Arenal Sound a Borriana o el Festival de Jazz de Peníscola); o el nou model de turisme idiomàtic que proposa la Ciutat de les Llengües.

Más allá de nuestras infraestructuras culturales, la provincia goza de un importantísimo patrimonio intelectual que desde la Diputación de Castellón queremos promocionar y potenciar. Por ello, vamos a crear un foro multicultural internacional capaz de aglutinar a todo el talento cultural del Mediterráneo en sus diferentes disciplinas. Los mejores representantes del arte, el teatro, el cine, la danza, la música, la gastronomía y la literatura, así como talentos emergentes convertirán a nuestra provincia en el centro neurálgico de toda la cultura mediterránea. En consecuencia, potenciaremos el turismo y la economía mientras generamos nuevas oportunidades de negocio alrededor de estas disciplinas.

Més enllà de les nostres infraestructures culturals, la província gaudeix d’un importantíssim patrimoni intel•lectual que des de la Diputació de Castelló volem promocionar i potenciar. Per això, crearem un fòrum multicultural internacional capaç d’aglutinar tot el talent cultural de la Mediterrània en les seues diferents disciplines. Els millors representants de l’art, el teatre, el cine, la dansa, la música, la gastronomia i la literatura, així com talents emergents convertiran la nostra província en el centre neuràlgic de tota la cultura mediterrània. En conseqüència, potenciarem el turisme i l’economia mentre generem noves oportunitats de negoci al voltant d’aquestes disciplines.

De la mateixa manera, la Diputació col•laborarà amb la FUE en l’organització i el patrocini del XV Congrés de Turisme Universitat-Empresa que tindrà lloc en 2012 a la capital de la Plana per a continuar innovant i sent el millor banc de proves per a les noves tendències turístiques, que marcaran el futur i que ens permetran anar un pas per davant.

Des de la Diputació Provincial de Castelló anem a col•laborar amb els agents del sector turístic perquè la figura del Patronat Provincial de Turisme es convertesca en un aliat estratègic que permeta el desenvolupament de noves iniciatives turístiques conjuntes que aporten valor afegit a la nostra oferta i que ens permeten ser un referent turístic internacional al més alt nivell.

2 OBERTURA I PROMOCIÓ DE l’AEROPORT CASTELLÓ – COSTA AZAHAR

El Aeroport de Castelló és una realitat. Completament acabat però a falta de tràmits administratius el Aeroport oferirà noves oportunitats empresarials, turístiques i logístiques a la nostra província. Per això, ara més que mai, es fa imprescindible la concessió dels permisos de vol per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), dependent del Ministeri de Foment, que possibilitaran la certificació de l’aeroport i l’obertura immediata de la instal•lació.

L’Aeroport de Castelló ha sigut dissenyat perquè la seua zona d’influència arribe als països del nord d’Europa. Economies emergents com la russa portaran beneficis econòmics a nivell turístic i empresarial per a la província. Els vols nacionals també seran una constant, afavorint l’atracció de turistes a les nostres platges. S’estima que l’Aeroport de Castelló rebrà prop de 600.000 passatgers en el seu primer any de funcionament i tindrà un moviment de 5.500 avions. Castelló es convertirà així en un punt estratègic per a qualsevol moviment en l’Arc Mediterrani.

Des de la Diputació de Castelló realitzarem gestions amb el Ministeri de Foment per a agilitzar els tràmits i així arribar a temps per a poder tancar acords amb les empreses turoperadores cara a la campanya turística corresponent a l’estiu de 2012. Per a això es propiciarà una reunió amb el Ministeri, instant-li a donar prioritat a aquesta infraestructura logística vital per al desenvolupament econòmic i turístic de la província de Castelló.

3 POTENCIAR NOUS CLUSTERS

El creixement dels països i del benestar de la població es basa en la qualitat de vida que, en la majoria dels casos, s’aconsegueix a través d’una economia forta fruit de la competitivitat de les seues empreses. Per a ser competitius és necessari realitzar el trànsit dels tradicionals avantatges comparatius (recursos naturals, mà d’obra i capital) a nous avantatges competitius (recursos humans qualificats, informació, innovació tecnològica, estratègies de cooperació interempresarials i desenvolupament de clusters que generen nous sectors i oportunitats de negoci).

Des de la Diputació Provincial impulsarem la creació de grans projectes tractors basant-nos en una de les nostres fortaleses: la qualitat de vida mediterrània, la salut i el benestar. En la nostra província hi ha un veta de mercat potent que permetrà la generació d’un cluster de la salut i el benestar nascut a l’empara de les demandes sanitàries no cobertes a la nostra província i que podria donar lloc a l’establiment d’un gran projecte sanitari d’elit.

Els grans grups hospitalaris i les asseguradores sanitàries busquen en l’actualitat poblacions amb demandes sanitàries no cobertes en els que realitzar grans inversions per a seguir expandint-se a nivell nacional i internacional. Des de la Diputació de Castelló destinarem un equip de treball a establir contactes amb aquests grups sanitaris amb l’objectiu de la implantació d’un gran projecte d’aquest tipus a la nostra província. La consecució d’aquest objectiu suposaria la creació del nou cluster que revitalitzaria l’economia provincial i milloraria l’ocupació.

L’augment en la despesa en salut de les famílies espanyoles i la menor sensibilitat als cicles econòmics fa que el sector sanitari siga una de les opcions més destacades a l’hora d’emprendre un projecte tractor de finançament publicoprivada. L’oferta sanitària pública i privada conviuen en perfecta harmonia a través de serveis complementaris i conjunts. Això ha possibilitat que la facturació de la privada aconseguira els 5.500 milions d’euros en 2007.

4 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE l’INTERIOR

Les terres de l’interior de Castelló tenen un alt potencial turístic i són enormement atractives per a les visites, tant per la seua agresta geografia i espectacular naturalesa com per la singularitat de les seues tradicions i cultura.

L’interior de Castelló té una important demanda de turisme esportiu, oferint condicions excepcionals per a activitats de multiaventura, senderisme, escalada, parapent, bicicleta o espeleologia. El turisme de balnearis i salut també és una altra de les seues fortaleses a causa del gran nombre de brolladors i espais termals que tenen els pobles de la nostra província. De la mateixa manera, l’històric i el gastronòmic es donen la mà oferint al visitant visites rurals d’alt nivell.

Un aspecte molt important dels municipis de l’interior de Castelló són les seues festes, que guarden senyals d’identitat pròpies, sent aquestes un altre dels seus múltiples atractius. Amb les tradicionals festes pròpies de cada localitat, hi ha altres activitats lúdiques de sorprenent interès com la Setmana de Música i el Mercat Medieval de Morella, el Cicle Internacional de Concerts Ciutat de Navaixes, el Festival Coral de Música Valenciana de Segorbe o la representació del Cisma d’Occident a Sant Mateu.

Des de la Diputació de Castelló volem dinamitzar l’economia de les poblacions de l’interior provincial a través de l’establiment d’un pla d’actuació compost de diferents mesures com:

  • La concessió d’ajudes i subvencions als negocis locals
  • Patrocini de les activitats turístiques i culturals de la zona

  • Foment d’ajudes per a la tornada del talent i les persones emprenedores autòctones de la zona, recolzant-los en el desenvolupament dels seus projectes a la seua localitat d’origen i contribuint al desenvolupament local i provincial.
  • Creació d’un equip de treball per al desenvolupament de noves idees d’explotació més enllà dels sectors tradicionals de les poblacions de l’interior, com per exemple la promoció de la indústria de l’activitat cinegètica que tantes oportunitats ens ofereix a través del nostre medi natural.

5 COORDINACIÓ DE LA RELACIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ PÚBLICA-EMPRESA

La coordinació en l’actuació és la clau de l’èxit. A la província de Castelló som conscients d’això i per això busquem establir sinergies entre els nostres sectors industrials i empresarials més destacats i les administracions per a marcar eixos estratègics que permeten el creixement econòmic del nostre teixit empresarial.

El president de la Diputació de Castelló treballarà per a obrir vies permanents de treball amb la Consellería de Economia, Indústria i Comerç, , i el seu conseller D. Enrique Verdeguer, junt amb els màxims representants dels nostres principals mercats industrials i empresarials (com el sector ceràmic, l’hortofrutícola, del moble o el petroquímic) en els que es puguen traçar les línies d’actuació i de suport que se seguiran des de la Generalitat Valenciana en los próximos años. Es tracta de definir el camí que s’ha de seguir a través de la negociació d’uns criteris comuns.

El presidente de la Diputación y su equipo de gobierno también se comprometen a establecer la misma línea de trabajo con la Consellera Isabel Bonig para construir juntos un canal de comunicación fiable y rápido que facilite la toma de decisiones, agilice los procesos y la relación entre empresas, municipios y la Consellería de Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

6 CONSOLIDACIÓ DE CASTELLÓ COM A EIX LOGÍSTIC DE LA MEDITERRÀNIA

La nostra província és l’eix logístic de la Mediterrània del segle XXI. Estratègicament situada, Castelló ofereix una oportunitat logística que permetrà reduir costos de distribució i aprofitar els beneficis d’uns serveis menys col•lapsats i explotats que els d’altres localitats espanyoles, donant un servei basat en l’excel•lència, l’estalvi de costos i de temps tant per carretera, ferrocarril, mar o aire

El desenvolupament d’una xarxa de comunicacions àgil i ben connectada és un factor clau per a la dinamització de les operacions logístiques, comercials i turístiques de la província de Castelló i per a consolidar-nos com la nova porta d’entrada a la Mediterrània. Per això, són claus la millora de les nostres carreteres i autovies. El que suposa la finalització de l’eix nord-sud (Autovia de la Plana) continuant la CV-10 i la CV-13, i de l’eix est-oest (N-232) que passa per Morella. De la mateixa manera, el desdoblament de la carretera Vilanova-Torreblanca (CV-13) suposaria una via alternativa d’accés a l’interior provincial. L’ampliació del traçat de la A-68 es fa imprescindible ja que connectarà Burgos, Navarra, Saragossa, i la província de Terol amb la nostra província passant per Morella i arribant fins a Vinaròs.

Aquestes infraestructures logístiques es completen amb Port Castelló, que ofereix serveis regulars de transport marítim de mercaderies a tota África, la Mediterrània, Mar Negre, Mar Roig, Golf Aràbic, Índia i Pakistan i que disposa d’una plataforma logística de més de 840 hectàrees entre el Polígon Industrial del Serrallo (energètic i petroquímic) i el futur Parc Castelló (logístic).

Aquestes infraestructures logístiques es completen amb Port Castelló, que ofereix serveis regulars de transport marítim de mercaderies a tota África, la Mediterrània, Mar Negre, Mar Roig, Golf Aràbic, Índia i Pakistan i que disposa d’una plataforma logística de més de 840 hectàrees entre el Polígon Industrial del Serrallo (energètic i petroquímic) i el futur Parc Castelló (logístic).

Javier Moliner Gargallo, es compromet que la Diputació de Castelló medie davant del Ministeri de Foment i la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana per a finalitzar en el menor temps les obres d’infraestructures logístiques pendents, així com de la promoció i dinamització de les infraestructures ja consolidades el que repercutirà en la millora del teixit econòmic provincial i en l’increment del volum d’exportacions, importacions i operacions comercials. Per a això es propiciaran reunions amb el Ministeri de Foment i amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a aconseguir els objectius marcats amb aquestes infraestructures estratègiques que donarien noves oportunitats econòmiques internacionals davant de l’actual moment de crisi.

7 MEDIACIÓ PER A MILLORAR ELS RECURSOS FINANCERS DEL SECTOR EMPRESARIAL

Estem vivint una crisi econòmica mundial unida a una crisi creditícia, hipotecària i de confiança en els mercats. La causa arrel d’aquesta crisi és una expansió artificial del crèdit, orquestrada pels banc centrals, que ha posat en perill la supervivència de moltes empreses de la nostra província. La concessió de nous préstecs o la renovació de les operacions de crèdit i hipotecari que les nostres companyies tenen pendents amb la banca són un dels assumptes que major preocupació generen en l’actualitat, i un punt crític en la viabilitat de la nostra economia.

Des de la Diputació de Castelló generarem reunions amb la direcció de les principals entitats creditícies espanyoles, especialment amb aquelles que tenen una major vinculació amb la Comunitat Valenciana, per a fomentar un escenari de diàleg que facilite la renegociació de les condicions dels crèdits de les empreses de la província i garantir el manteniment dels sectors productius castellonencs en els pròxims anys.

El problema del finançament i el crèdit està també present en les PIMES de la nostra província, per això generarem un cicle de reunions entre Diputació, la Confederació Castellonenca de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PIMEC) i les direccions dels principals bancs i caixes de la nostra província per a arribar a acords que faciliten l’accés al crèdit per al manteniment de la xicoteta i mitjana empresa provincial.

Els retards en les transferències de les administracions públiques són un altre dels handicaps que pateix l’empresariat en l’actualitat. Aquest fet afecta especialment la xicoteta i mitjana empresa arribant a suposar importants dificultats en el funcionament diari que, en molts casos, fa inviable la seua supervivència. Des de la Diputació de Castelló afrontem el compromís d’analitzar l’estat dels pagaments de les diferents administracions als membres de la Confederació d’Empresaris de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PIMEC).

8 ACCIONS DE CAPTACIÓ D’INVERSIONS

En el 2010, el Venture capital va invertir a Espanya 218,6 milions d’euros, dels que 199,6 milions van ser a idees o projectes liderats per persones emprenedores. 496 companyies es van beneficiar d’aquest tipus de finançament.

La importància de la recerca de capital privat o fons d’inversió per al desenvolupament econòmic de la província es postula com una alternativa nova a les tradicionals formes de finançament. Resulta clau l’arribada de capital risc i capital privat perquè la nostra província continue creixent. Nous inversors nacionals i internacionals han de participar dels nostres tradicionals sectors industrials i empresarials, aprofitant les oportunitats que els ofereix la nostra província i maximitzant els beneficis.

Des de la Diputació de Castelló afrontem el compromís de generar un equip de treball que s’encarregarà de realitzar un pla d’atracció de capital privat per a les companyies de la província de Castelló. El pla possibilitarà la creació d’una xarxa provincial de Business Angels i fons de capital risc que suposen una plataforma d’interconnexió entre inversions, persones emprenedores i empresariat. Aquestes accions possibilitaran el desenvolupament de nous projectes de finançament publicoprivat que dinamitzaran l’economia local i provincial a través de microinversions llavor.

La instal•lació d’empreses estrangeres a la nostra província és una altra forma de creixement que volem potenciar des de la Diputació. Castelló s’ha convertit en una ubicació estratègica molt atractiva per a l’assentament d’indústria estrangera a les nostres terres en consolidar-se com a eix de distribució logística internacional. L’arribada de noves empreses estrangeres a la nostra província suposaria la participació en nous mercats, l’augment de l’eficàcia productiva a través de la reducció de costos i l’explotació d’actius estratègics que generaran nous clusters empresarials per al desenvolupament provincial.

9 PROMOCIÓ DEL SECTOR CERÀMIC

La província de Castelló produeix el 7% de tota la ceràmica industrial mundial i el 38% de la de tota la UE. El sector ceràmic és un dels principals motors econòmics de la nostra província i de l’economia nacional. Suposa una de les nostres grans fortaleses que ha de millorar-se dia a dia per a continuar sent competitius i així mantindre la nostra posició de lideratge internacional. Per això, des de la Diputació de Castelló considerem que el suport i la promoció d’aquest sector que ens converteix en líders mundials és imprescindible per a la dinamització de la nostra economia.

L’Institut de Promoció Ceràmica (IPC), dependent de la Diputació de Castelló, és un dels grans focus d’estudi i innovació de què disposen les nostres empreses ceràmiques. Des de la Diputació de Castelló afrontem el compromís de revisar i millorar les activitats d’aquesta institució a fi de satisfer òptimament les necessitats de la indústria del taulellet. D’aquesta manera es podran tirar endavant projectes, perfectament coordinats entre ASCER i l’institut, que tindran aplicacions directes i aportaran valor afegit al sector. De la mateixa manera, es posarà a l’abast de l’empresariat i personal investigador el centre de documentació de l’IPC, dinamitzant el seu ús per a oferir el millor aprofitament de tots els seus recursos i fons documentals.

La dinamització del sector ceràmic depèn en gran manera dels treballs d’I+D que es realitzen en les empreses del taulellet i que en molts casos són desconegudes per experts en construcció, urbanisme, arquitectura i interiorisme. Des de la Diputació volem promoure i promocionar l’ús dels revestiments i paviments ceràmics en arquitectura i edificació a través de l’edició de publicacions tècniques i manuals per a la ceràmica així com llibres de prestigi d’arquitectura i ceràmica contemporània.

El president de la Diputació, a través de l’Institut de Promoció Ceràmica, també es compromet a col•laborar i patrocinar activitats de la Xarxa de Càtedres Ceràmiques, premis d’arquitectura i altres esdeveniments del sector que impulsen la formació i la investigació per a continuar creixent. D’aquesta manera la Diputació tractarà de motivar i potenciar les empreses ceràmiques per a continuar sent un referent mundial.

10 POSADA EN VALOR DELS PRODUCTES AUTÒCTONS

La reducció del consum és un problema apressant de l’actual crisi econòmica, que està afectat seriosament la viabilitat del xicotet comerç local i provincial. És necessari prendre mesures que milloren aquest panorama descoratjador i per a això es fa imprescindible la unió entre comerciants per al foment del consum.

Des de la Diputació de Castelló som conscients d’això, per això iniciarem una ronda de contactes amb els ajuntaments que són capçalera d’àrea comercial per a sol•licitar-los la millora dels accessos al centre de les seues localitats i buscar opcions de solució al problema de l’aparcament, recolzant econòmicament les accions a realitzar.

També establirem un equip de treball que mantindrà reunions amb les associacions de comerciants per a generar noves iniciatives comercials de valor afegit que convertesquen els centres històrics en centres comercials oberts amb productes diferencials i competitius enfront del comerç de grans superfícies.

De la mateixa manera, la promoció dels nostres productes autòctons és una altra mesura que potenciarà el nostre desenvolupament econòmic i comercial. A més de les nostres denominacions d’origen com l’oli de la Serra de l’Espadà, el llagostí de Vinaròs, la carxofa de Benicarló, les aigües de Benassal i Artana, els formatges de Catí, Ares i Benassal, la vedella i la tòfona del Maestrat o la nostra taronja de reconegut prestigi internacional, volem promoure nous productes i serveis amb el mateix nivell de qualitat però encara poc coneguts. En conseqüència, desenvoluparem un distintiu de qualitat que diferencie els nostres productes autòctons de la resta de productes del mercat. D’aquesta manera crearem un incentiu per a l’augment de les vendes tant a nivell nacional com internacional.

11 COORDINACIÓ DE LÍNIES DE SUPORT A LES PERSONES EMPRENEDORES

El mercat de Castelló i província es troba paralitzat. Les enormes dificultats que estan travessant sectors bàsics de l’economia provincial pesen sobre milers de xicotetes empreses auxiliars que de forma molt directa depenen del funcionament normal de les primeres. La falta d’activitat d’aquests sectors, unida al difícil accés al crèdit, la ralentització de les administracions i la caiguda en picat del consum ofereixen un escenari res encoratjador. A aquests factors se’ls uneixen altres com l’economia submergida o la falta de formació en la gestió empresarial, sobretot en el sector de les PIMES.

En el context econòmic actual a molts països es comencen a dedicar esforços en les innovacions organitzatives com a instrument del desenrotllament del potencial creatiu general. Açò porta a investigar el paper i l’evolució de les tradicionals pimes. Els vivers d’empreses, les agrupacions de micro empreses e-joint i les xarxes de connexió de talent es postulen com noves alternatives per al progrés.

La Diputació Provincial de Castelló vol promoure el desenvolupament de les PIMES provincials, de les nostres persones emprenedores, innovadores i autònoms. Per això la Diputació de Castelló es convertirà en un agent de connexió i coordinació entre aquests actors per a facilitar noves oportunitats de negoci i la generació de la millora econòmica provincial a través del valor afegit.

Des de la Diputació també volem recolzar el desenvolupament d’un Think Tank Provincial liderat pel CEEI i ESPAITEC per a afavorir un entorn de generació d’idees innovadores per al desenrotllament de PIMES, micro empreses i consorcis empresarials integradors. D’aquesta manera volem potenciar la creació de nous projectes que puguen posicionar-se favorablement en el mercat nacional i que tinguen capacitat de generar ocupació.

12 PROMOCIÓ DE LA MARCA CASTELLÓ, SPAIN PER A LA SEUA PROJECCIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL

Aquestes bones xifres ens encoratgen a augmentar la nostra presència en les missions comercials que des de l’ICEX del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerços i l’IVEX de la Generalitat Valenciana tan bon resultat estan donant. Des de la Diputació Provincial emprendrem una sèrie de reunions amb el Ministeri i el conseller d’Economia, Indústria i Comerç, Enrique Verdeguer, per a sol•licitar-los major presència en aquestes missions comercials. L’objectiu d’aquestes reunions és aconseguir que sota l’empara de la marca Castelló, Spain puguen estar presents en aquestes missions el sector de la mitjana i xicoteta empresa de la nostra província. Volem afavorir la internacionalització de la seua labor i ampliar la capacitat de venda dels seus productes en mercats estrangers.

La marca paraigua Castelló, Spaincomptarà amb subvencions de la Diputació de Castelló i de la Generalitat Valenciana per a la promoció de les nostres PIMES en diferents fires sectorials a nivell nacional i internacional, aprofitant totes les sinergies i beneficis de la unió del nostre teixit empresarial sota un distintiu d’elit.

13 IMPULS A LA INVESTIGACIÓ CITRÍCOLA

La província de Castelló és la zona espanyola amb major tradició i trajectòria en la producció i comercialització de mandarines clementines. La producció prevista per a la campanya 2011/2012 serà aproximadament de 460.000 tones de mandarines, que es correspon amb el 83% del total de la producció citrícola de la província. Els cítrics rendeixen beneficis superiors als 2.500 milions d’euros. Som la primera província exportadora de mandarines. No obstant això, la indústria espanyola dels cítrics està travessant una crisi general sense precedents que afecta la majoria d’agricultors i companyies citrícoles.

La nostra província necessita la pervivència de l’agricultura, i vista la situació de crisi de la professió i les baixes rendes, es fa obligatori un esforç en I+D citrícola. Tots els operadors comercials i exportadors demanden clarament un període major de comercialització de la mandarina, ja que està comprovat que el seu consum té una tendència a l’alça. Per això, des de la Diputació de Castelló volem potenciar la investigació de nous cultius genèticament superiors que garantesquen la supervivència del sector citrícola provincial millorant la seua capacitat competitiva i els seus períodes de comercialització.

De la mateixa manera, recolzarem les iniciatives generades a través de les associacions citrícoles provincials per a promoure l’exportació i l’obertura de nous mercats a través de la seua promoció comercial internacional i nacional, donant a conèixer la qualitat específica i diferenciada de les nostres mandarines i cítrics.

14 RECONEIXEMENT DE l’I+D’i DEL SECTOR DE FREGIDES I ESMALTS

Espanya és l’actual líder mundial en el sector de fregides i esmalts ceràmics. Els esforços dedicats a I+D’i (investigació+desenvolupament+innovació) i la competitivitat aconseguida han propiciat que sobrepassem en xifra de negoci global a Itàlia, país tradicionalment pioner en la fabricació d’aquests productes.

La necessitat de fer compatible la fabricació de fregides, esmalts i colors ceràmics amb la protecció del medi ambient ha portat el sector a millorar els seus processos i instal•lacions a través de la I+D’i. S’ha suprimit l’ús de determinades matèries primeres i s’estan realitzant estrictes actuacions per a la prevenció i control de la contaminació en matèries com les emissions de partícules Co2 a l’atmosfera, la qualitat de l’aigua, la reducció de sorolls o l’impacte visual. Hi ha un esforç continu en desenrotllament sostenible. Aquests acords són el reflex d’aquest important esforç en matèria de sostenibilitat i protecció mediambiental de les empreses de fregides, colors i esmalts ceràmics de la nostra província.

Ens trobem davant d’un sector innovador i amb una alta consciència mediambiental que potencia el futur de la província de Castelló. Per això, l’actual equip de govern de la Diputació de Castelló es compromet a fer gestions enfront del Ministeri de Medi Ambient per a la firma d’acords de col•laboració econòmica que permeten anar avançant en aquesta matèria.

De la mateixa manera, també se sol•licitarà una reunió amb el Ministeri d’Indústria per a impulsar el desenrotllament d’accions de reconeixement i foment de la innovació en el sector de fregides i colors ceràmics que són conseqüència directa dels importants esforços realitzats en I+D’i per les empreses de la nostra província. També insistirà davant de totes les administracions perquè adapten els seus marcs legals mediambientals als valors de la Unió Europea. D’aquesta manera, volem que aquestes mesures servesquen d’impuls per al sector i per a fomentar la competitivitat entre empreses al màxim nivell.

15 FOMENTAR LA FORMACIÓ DE QUALITAT PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT

L’actual moment de crisi en què vivim és una prova de selecció per a tots els professionals. Només aquelles empreses i sectors amb els professionals millor formats i qualificats podran obtindre uns bons resultats en aquest període de canvi. La formació ara més que mai es converteix en un element clau per al desenvolupament i la competitivitat de la nostra província. La millora de la nostra formació podria permetre’ns augmentar el preu de venda dels nostres productes i així, per exemple, aconseguir una facturació de 1.000 milions d’euros més sobre la nostra actual en el sector del taulellet. Quelcom que ja hem pogut comprovar en analitzar el preu de venda i les capacitats de la força de vendes italianes en comparació amb les nostres.

La inversió en formació redunda en una dinamització de tots els sectors de l’economia, amb el benefici d’obtindre un valor més gran afegit i rendibilitat. Açò és quelcom especialment necessari per al sector comercial, fonamental per a una província tan industrial i amb un sector serveis tan ampli, especialment en el cas del turisme. La millora de les nostres capacitats i habilitats a través de la formació contínua deu ser un estímul per a la millora del compte de resultats global de la nostra província. Des de la Diputació de Castelló volem fomentar la formació de qualitat en tots els nivells i llocs de treball dels nostres diferents sectors. Des de l’àrea del treball fins a l’empresariat, la formació ens fa millors. Amb ella creixem i dinamitzem els nostres negocis aconseguint un factor de diferenciació i innovació que ens potencia a aconseguir el camí de l’excel•lència. Una província amb un teixit empresarial altament qualificat i en constant renovació, unida a un sector serveis excel•lentment format i preparat, ens permetrà competir al màxim nivell obtenint els millors resultats per a la nostra economia.

 

Compliment dels compromisos

Descarrega document els 15 Compromisos

Imprimir Imprimir