Recursos Humans | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Recursos Humans

personal RRHHDiputat delegat:
Luís Martínez Fuentes
Responsable administratiu:
Mónica Marí
Telèfon:
964 35 97 18
Correu electrònic:
mmari@dipcas.es

Adscrit al Servei de Gestió de Recursos Humans, Inspecció i Coordinació, aquest negociat té encomanada la tramitació d’expedients referits a les matèries següents:

  • Gestió de plans i ofertes d’ocupació en col•laboració amb el Servei d’Administració de Recursos Humans i Règim Interior, corresponent a aquest últim la competència sobre els actes d’execució d’aquells.
  • Gestió dels procediments de selecció del personal, siga quin siga el règim jurídic a què es trobe sotmès.
  • Gestió dels procediments per a la provisió de llocs de treball.
  • Elaboració i gestió de borses de treball.
En aquest apartat de “Borses de treball” trobarà tots els procediments selectius per a proveir la contractació de personal laboral o nomenament de personal interí en la Diputació Provincial i organismes autònoms.

Veure Borses de treball

En aquest apartat de “Borses de treball” trobarà tots els procediments selectius per a proveir la contractació de personal laboral o nomenament de personal interí en la Diputació Provincial i organismes autònoms.

Veure Accessos Selectius

Imprimir Imprimir