Acció Social | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Acció Social

Xarxa d’innovació i qualitat socialDiputada Delegada:
Elena Vicente – Ruiz
Responsable administratiu:
Juan José Castillo Peñarrocha
Telèfon:
964 35 95 27
Correu electrònic:
jjcastillo@dipcas.es

 

 

Des d´Acció Social apostem per les persones dels col·lectius mes fràgils de la societat. Treballem per aconseguir una major inserció laboral de persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social, treballem en projectes que fomenten una societat més igualitària, més solidària i més justa. El nostre objectiu son les persones i per elles treballem dia a dia des de la proximitat en multitud d’iniciatives i programes socials, fruit de l’aposta de la institució que presideix Javier Moliner per l’Àrea Social.

Información    Programes d’ajudes socials
Información    Alarma per a majors
Información    Apunts per a l’eliminació de la Violència de Genere
Información    Un xiquet, un joguet 


Veure Subvencions

-CONVOCATORIA AYUDA A LES MANCOMUNITATS- La diputació mantenen una convocatòria d’ajuts que ascendeix a 240.000 euros destinada a les mancomunitats de la província. L’objectiu d’aquest ajut és millorar la qualitat dels serveis socials mancomunats amb la contractació d’una treballadora social per cada Mancomunitat i el cofinançament d’una altra, juntament amb la Conselleria de Benestar Social i els ajuntaments.

-CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LES ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS SOCIALS.- És una línia que puja a 280.000 euros destinats a finançar programes de serveis socials, promoció del voluntariat, de la cooperació social a través de l’associacionisme etc. En els criteris per a l’assignació d’aquestes subvencions prevalen les mesures d’inserció social i de lluita contra la pobresa i la discriminació, la promoció i defensa de les persones afectades de discapacitat i iniciatives per a l’accessibilitat; l’articulació de mesures de foment de l’ocupació i de l’autoocupació amb col • lectius amb especials dificultats d’inserció sociolaboral, la promoció de l’autonomia persones i l’atenció a persones en situació de dependència, així com l’atenció i prevenció de situacions de risc en la família i la infància i l’atenció i prevenció del consum de drogues.

-CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER ALS CLUBS DE LA GENT GRAN.- Línia d’ajuts que ascendeix a 100.000 euros per a satisfer les demandes i necessitats de la gent gran, tant de les reformes dels seus respectius locals com de l’equipament d’aquests.

-LÍNIA D’AJUDA PER A LA CAMPANYA PROVINCIAL DE TEATRE PER A PERSONES MAJORS.- Es tracta d’una campanya mitjançant la qual es contractaran aquest any 24 representacions teatrals que s’assignen a diferents municipis de la província, en funció dels criteris establerts en l’àrea de Acció Social.

-PROGRAMA D’ACCESSIBILITAT.- Serveis de transport adaptat a persones amb discapacitat: Ateneu, Associació Esclerosi múltiple, Creu Roja Espanyola i El Rinconet.

-PROGRAMA ACCESSIBILITAT EN PLATGES.- S’adquireixen cadires amfíbies i se cedeixen a Creu Roja Espanyola per al bany de persones amb discapacitat a les platges en les que l’entitat gestiona el servei de socorrisme.

-PROGRAMA PROVINCIAL DE VIATGES SOCIO-CULTURALS PER A GENT GRAN.

Imprimir Imprimir